Missie

Prima Zorg en Welzijn biedt optimale cultuurspecifieke zorg en ondersteunt cliënten bij het vergroten van hun capaciteiten om zo veel mogelijk op eigen kracht deel te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij en te kunnen omgaan met belemmeringen daarbij. Dit zoveel mogelijk in samenspraak met familie, mantelzorgers, andere betrokken proffesionele organisaties, vrijwilligers en de lokale omgeving.