Als u zorg nodig, krijgt u te maken met allerlei wettelijke regelingen en begrippen. Dit is voor veel zorgvragers lastig. Daarom zetten we de belangrijkste begrippen hier op een rijtje.

Wmo

De afkorting Wmo staat voor: Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet zegt dat gemeenten er alles aan moeten doen om met zorg en ondersteuning hun inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dus woont u thuis en hebt hulpmiddelen of ondersteuning nodig? Dan toetst de gemeente of u vanuit de Wmo recht heeft op hulpmiddelen of ondersteuning en zo ja, wáár u dan recht op heeft. U betaalt voor álle hulp en ondersteuning vanui de Wmo een eigen bijdrage van maximaal €17,50 per maand. Sommige gemeenten schelden de eigen bijdrage kwijt. KLOPT DIT???

Wat valt er zoal onder de Wmo?

  • huishoudelijke hulp
  • hulp bij de administratie
  • aanpassingen in de woning, zoals een traplift of een verhoogd toilet
  • rolstoel
  • maaltijdverzorging
  • dagbesteding?

Ondersteuning vanuit de Wmo vraagt u meestal aan via het Wmo-loket van de gemeente waar u woont.

Let op! Woont u thuis en hebt u zorg aan huis nodig? Dit valt niet onder de Wmo, maar onder de zorgverzekering of de Wlz.

Wlz

De afkorting Wlz betekent: Wet langdurige zorg. Deze wet is alleen bedoeld voor patiënten met een zware en langdurige zorgvraag. Heel simpel gezegd: de Wlz is voor mensen die niet meer beter worden. Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u, of uw huisarts, een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie is het besluit waarin staat hoeveel recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een Wlz-indicatie geeft recht op een verblijf in een verpleegtehuis of een instelling voor gehandicapten. U kunt er ook voor kiezen om thuis te wonen. De woning moet dan wel geschikt zijn. 

Het aanvragen van een Wlz-indicatie doet u beste met hulp van familie of een verteghenwoordiger. Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. Ook Prima Zorg en Welzijn helpt u hier(kosteloos) mee. 

Denkt u dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz? Kijk dan eens op de website van het CIZ staat hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. Ook leest u op die website wat er precies gebeurt met uw Wlz-aanvraag.

Zvw

De afkorting Zvw staat voor Zorgverzekeringswet. Vanuit deze wet wordt de verzorging en verpleging thuis betaald. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Denkt u aan wondzorg, medicijnzorg en het inbrengen van sones en katheters.

Pgb

De afkorting 'pgb' betekent Persoons Gebonden Budget. Zoals de term al zegt; gaat PGB over geld dat gekoppeld is aan de zorg voor een persoon. PGB is dus een manier om zorg die u krijgt vanuit Wlz, Wmo of Zvw te betalen. Als u kiest voor PGB kunt u beschikken over een potje met geld om zorg mee te betalen. U krijgt dat geld niet op uw eigen bankrekening gestort. De sociale verzekeringsgeld beheert het geld. U kunt wel kiezen of het geld besteed bij zorgaanbieder A of bij zorgaanbieder B. 

Het voordeel van PGB is dat u maximale keuze vrijheid heeft. Het nadeel is dat het systeem fraude-gevoelig is en de nodige administratie met zich mee brengt.

Zin

De afkorting Zin staat voor: Zorg in natura. Zorg in natura betekent dat u niet kiest voor het PGB-potje met geld, maar dat u kiest voor een zorgaanbieder. De zorgaanbieder wordt rechtstreeks betaald vanuit de Wlz, de Wmo of de Zvw. Dat is voor iedereen minder rompslomp. Het nadeel kan zijn dat u minder keuzevrijheid heeft.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? U bent de enige niet! Als zorgvrager krijgt u te maken met een woud aan regels en wetten. Juist als u ziek bent of problemen heeft, is dat lastig.

Dan is het een hele kunst om de zorg te krijgen waar u recht op heeft. Prima Zorg en Welzijn helpt u kosteloos op weg. En, heel belangrijk, wij hanteren geen wachtlijsten! Daardoor kunt u zich richten op wat voor u of uw naaste het allerbelangrijkste is, namelijk: herstel of het op orde krijgen van uw dagelijks leven!

Bel met 013 - 203 20 44 en bespreken graag wat wij voor u kunnen doen!