Zó vraagt u zorg aan

Misschien hebt u zorg of hulp nodig bij het op orde brengen of houden van uw dagelijks leven. Denkt u aan de volgende situaties:

 • hoge leeftijd
 • ziekte
 • handicap
 • psychische aandoening
 • gezinssituatie

In Nederland is iedereen verzekerd voor zorg in dit soort omstandigheden. Iedereen die in Nederland woont, heeft namelijk een verplichte zorgverzekering. Daaruit wordt de zorg (deels) betaald. In Nederland is zorg de allergrootste kostenpost op de rijksbegroting. De zorg wordt vanuit de volgende drie wetten betaald:

 1. Wmo: wet maatschappelijke ondersteuning
 2. Wlz: wet langdurige zorg
 3. Zorgverzekering

Indicatie

Om de zorg betaalbaar te houden, controleert de overheid scherp of u recht hebt op zorg. De overheid doet dat door een indicatie te stellen. Uw indicatie bepaalt op hoeveel zorg u straks recht heeft. Om zeker te weten dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft, is het belangrijk dat u zich bij het aanvragen van zorg laat ondersteunen door een professional. Ook voor autochtone Nederlanders is het aanvragen van zorg moeilijk. De regels zijn vrij streng, dus vraagt u op eigen houtje een indicatie aan, dan is de kans groot dat u minder zorg krijgt dan dat u nodig heeft.

Zorg aanvragen

Bij Prima Zorg en Welzijn ondersteunen we u graag in het aanvragen van zorg. Wij komen bij u thuis en spreken dan uw zorgvraag door. Samen bereiden we de aanvraag voor. We bekijken dan eerst uw zorgvraag:

 • Hebt u zorg nodig die uit de Wmo betaald wordt? Dan wordt de indicatie gesteld door iemand van de gemeente waarin u woont.
 • Hebt u zorg nodig die vanuit de zorgverzekering betaald wordt? Dan wordt de indicatie (als u die nodig heeft) gesteld door uw zorgverzekeraar (of het wijkteam???).
 • Hebt u zorg nodig die vanuit de Wlz betaald wordt? Dan wordt de indicatie gesteld door het CIZ.

Als u dat wilt, zijn wij bij dat gesprek met de indicatiesteller aanwezig. Wij letten er dan op dat het gesprek volgens de regels verloopt. En zo helpen wij u (kosteloos) bij het krijgen van de juiste indicatie.

Zo werken wij

Prima Zorg en Welzijn ondersteunt cliënten in heel Brabant bij het aanvragen van zorg. De meeste onze medewerkers zijn van Turkse of Marokkaanse afkomst en beschikken over de juiste papieren. Juist tijdens de zorgaanvraag is het van grote waarde om te kunnen spreken in uw eigen taal, met iemand die vertrouwd is met uw culturele achtergrond en die tevens de Nederlandse wet- en regelgeving goed kent. 

Wilt u met onze hulp zorg aanvragen? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op.

foto van client met medewerker in gesprek aan de keukentafel. Citaat van client. 'Ik ben heel goed geholpen door Prima Zorg. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Dankzij XXX heb ik nu de hulp die ik nodig heb.'