Hemşirelik hizmetleri, gerekli lisans eğitimi almış deneyimli bir kadro tarafından verilmektedir. Hemşirelik hizmetleri planlı ve düzenli olarak yapılmaktadır. Örneğin:

  • Evde planlı hemşirelik bakımı,
  • Rutin hemşire ziyaretleri,
  • Her türlü reçeteli ilaç uygulaması, enjeksiyon uygulanması,
  • Serum takma, çıkarma ve yara bakımı ve pansuman işlemleri,
  • Mide ve idrar sondası takma ve çıkarma,
  • Hasta ve hasta yakını için sağlık eğitimi ve danışmanlık,
  • Özürlü bireyin gereksinimi karşılamak üzere ev ortamında düzenlemeler yapılması,
  • Sevk işlemi ve kamu olanaklarıyla ilgili kurumlara ulaşılmasının sağlanması.